OM FÖRETAGET

Företaget drivs av mig, Johan Hedman. Uppstarten skedde under vintern 2010-11. Jag har studerat och jobbat med trädgård på heltid sedan 2001.

Jag är uppvuxen med dom trolska, mossbeklädda granskogarna nära inpå. Detta var starten på min fascination för den vilda naturen och det som i den förenklade och tyglade förlängningen brukar kallas trädgård. 

Min yrkeserfarenhet inom trädgårdsbranschen innefattar arbete med trädgårdsanläggning, trädgårdsskötsel och underhåll, egenföretagande, trädgårdsgestaltning, växtkomposition, trädbeskärning, trädvård, växtförsäljning, rådgivning, kundservice, växtodling, föreläsningar, kurser, handledning och arbetsledning m m i Schweiz, Stockholm, Skåne, Småland, Blekinge och på Öland.


Allmän information

Ägare & näringsidkare: Johan Hedman
Enskild näringsverksamhet: Trädgårdsjohan Gröna Visioner
Hemort/Huvudsäte: Kalmar
Verksamhetsområde: Kalmar Län/Öland
Telefonnummer: 070 76 75 755
E-postadress: info(at)tradgardsjohan.se
F-skatt: Godkänd för F-skatt
Högre utbildning: Dacapo Mariestad, tillhörande Göteborgs Universitet/Institutionen för kulturvård
Grundläggande utbildning: Påbyggnadsutbildning Trädgård, Naturbruksgymnasiet Rättvik
Personligt: Född 1975 i Köping, uppvuxen i Kolsva.

Nätverkande/Kontaktskapande (inte så aktiv men skicka gärna kontaktförfrågan): https://www.linkedin.com/in/tradgardsjohan/
https://www.facebook.com/johan.hedman.nu/


Det där dom kallar trädgård

De senaste tjugo åren har jag försökt förstå essensen av den traditionella estetiska trädgården och hur människan använder och ser på grönytor och dess innehåll. Ska jag vara ärlig så uppskattar jag den vilda naturen mer än någonsin idag. Efter tusentals trädgårdsdiskussioner med folk genom åren så förstår jag mer och mer det absurda i att tämja och tygla något som egentligen inte vill bli tyglat. Jag har alltid gillat att backa ut ur boxen och se utanför ramarna för att kunna få klarare perspektiv och djupare förståelser. Hur kan vi jobba tillsammans med växtligheten på bästa sätt? Den frågeställningen behöver vi ställa oss oftare. Frågan kräver både samtal, tankeverksamhet, klokhet, perspektiv, kreativitet och vidsynthet för att utvecklas och blomstra. Framförallt så behöver man testa att göra i praktiken innan man kan veta om något funkar eller fyller något syfte. Trädgårdsbranschen har tyvärr under lång tid genomsyrats av en ganska trångsynt syn på hur saker och ting ska göras eller se ut. Det har ju t o m gått så långt att det har blivit mer eller mindre oskrivna regler om hur en trädgård ska få se ut rent estetiskt vilket säger sig själv blir väldigt trångsynt, tråkigt och otillåtande. Vem vill ens ha en trädgård eller vara i en trädgård om man inte får använda sin kreativitet eller fantasi där. Tack och lov så har det börja hända lite saker även om det går långsamt. Bilden av vad en offentlig eller privat trädgård, park eller grönyta får eller kan vara börjar sakta förändras.

Med största sannolikhet är vi på väg bort från den urklassiska estetiska trädgården för att närma oss ett mer hållbart trädgårdstänk som ger mindre ekologiska fotavtryck och mer miljö- och hälsofrämjande effekter. Tänk mer vild natur med mer insekter och djur och mer odling av egen föda. Vår ökade förståelse för kopplingen mellan hälsa/mående och att vistas i natur och växtlighet får också större plats. Tydliga kopplingar kan även bevisas mellan våra folksjukdomar och vår näringsfattiga ibland t o m hälsofarliga industriproducerade föda. Närodlad, ekologisk, obesprutad föda blir allt viktigare och odlingsintresset har ökat succesivt de senaste åren. Vi har samtidigt i stadig takt byggt upp ett urbaniserat samhälle där vi till stor del har distanserat oss från växtvärlden och dess funktion. Min pappa var under hela sitt aktiva arbetsliv småbonde på landet och fram till 60-talet så var gården i stort sett självförsörjande. Det är ganska skrämmande att tänka att en enda generation senare så har vi i stort sett tappat all kunskap om växter, odling och ekologiska kretsloppsjordbruk. Det är ju ingens fel för vi har bara följt de kommersdrivna storföretagens intåg med de moderna skördetröskorna, de kemiska bekämpningsmedlen och konstgödningen (som drabbat den biologiska mångfalden och den levande jorden) och samhällets globala ”industriutveckling” men tänk ändå, på en generation! Alla kan ju såklart inte vara odlare och självhushållare precis som alla inte kan vara ingenjörer och busschaufförer, men snart finns inga grönytor med biologisk mångfald eller odlingsmöjligheter kvar i städerna och det är ändå där de flesta bor. Väldigt lite odling och diversifierad nyplantering sker i våra trädgårdar, koloniområden eller på våra kommunala grönytor. Dessutom har få människor idag varesig tid, råd, ork eller möjlighet att förändra sina liv i ett allt snabbare och mer konkurrensinriktat samhälle där pengar spelar en allt större roll. 

Jag tror att statliga subventioner och ”ekonomiska morötter” som främjar småskalig odling (även icke-kommersiell och gärna stadsnära) av grönsaker, bär och frukt kommer behövas om det ska hända något riktigt omvälvande. Det krävs troligtvis även en landsomfattande organiserad folkrörelse där t ex studieförbundens värde och varande stöttas på allvar och helst lagstadgas så de i större mån kan stötta denna folkrörelse. Folkbildningen riskerar annars att mer och mer tyna bort i takt med att kommersialism, rationaliseringar, mer skärmadministration, mindre människokontakt och allmänt negativa politiska krafter tar mer plats. Det krävs en folkrörelse som inte bara innefattar främjandet av det hållbara gröna och förståelsen för hur växter fungerar utan även en folkrörelse som bryter upp andra negativa strukturer i samhället som handlar om pengar, jobb, ekonomi, bostäder, resor, konsumtion, energiförbrukning, samhällsklyftor, informationsflödet, ensamhet, mående, stress, utmattning, utbrändhet m m. Det krävs ju inget geni för att förstå att mycket hänger ihop och att vi behöver tänka om.

Hursomhelst tillbaks till det här vi kallar trädgård…

För mig personligen handlar inte trädgård om något du ska visa upp för att få beröm. Det handlar inte om prestige, prestation eller produktion. Det handlar inte om att återskapa något som varit, om att överträffa något eller att återuppfinna hjulet. Trädgård är ingen tävling. Tävling och jämförelsehets finns det så det räcker av i dagens samhälle. Det handlar inte om trender eller om trädgårdsstilar, om rätt eller fel, fint eller fult. Det handlar inte om att jaga något, om att forma och tämja till max eller att ens bli färdig med något. Det handlar om ett dynamiskt samspel, det gröna stannar ju aldrig upp. Trädgård handlar inte om något statiskt som en häck eller en gräsmatta. Det handlar inte heller om klassiska prydnadsrabatter, eller om hur många olika häftiga växter du har eller hur många färgglada grönsakssorter du lyckas odla. Det handlar inte om vad någon annan säger att det ska vara, bara vad du själv vill att det ska vara. Du måste hitta din egen personliga samhörighet med det gröna, fri från yttre påverkan. 

För mig handlar trädgård inte bara om det uppenbara som doft, syn, hörsel eller föda. Det handlar om något större. Kalla det pretentiösa klyschor men det handlar om liv, om livet, om hållbarhet, om samexistens. Det handlar till stor del om natur, dynamik, mystik och förändring. Det handlar även om upptäckter, möten och minnen. Det handlar om det svårförståeliga i kretslopp, växtlighet, estetik, perception och känslor. Det handlar också om närvaro, lugn, sinnesro och livskvalitet. Förenklat handlar det om att förstå och känna förbundenhet med naturen och växtligheten, att må bra, trivas och njuta i detta gröna som fanns långt före vårt moderna samhälle och före människan ens var påtänkt.

Trädgård handlar även om att njuta av att något naturligt får ha sin gång och att kunna följa växters uppgång och förfall. När i livscykeln börjar en växt anses som ful, varför då? När slutar ett ogräs vara ett ogräs, när någon för dig trovärdig person säger att ogräset är fint eller går att äta eller är bra för för en insekt eller kanske är en del i ett viktigt större kretslopp som gynnar både jorden och alla levande individer? Tänk själv. Vem bestämmer vad en trädgård får innehålla för att få kallas en trädgård? …ingen, mer än du själv. Det handlar om att sluta upp med att tänka på en trädgård som en trädgård. Det finns egentligen inga trädgårdar eller parker. Det är bara ord, begrepp som människan hittat på för att rationalisera, generalisera, förenkla och kontrollera. Benämningar som till viss del under historiens gång gjort vårat synsätt på det gröna ganska begränsat. Det finns bara mer eller mindre tämjd natur. Kalla det vad du vill. Vad du vill göra med din lilla gröna yta är bara upp till dig så försök att se bortom alla skrivna och oskrivna regler för hur en trädgård ska se ut.

…och kom även ihåg, naturen och växtligheten klarar sig väldigt bra utan oss människor men vi klarar oss inte alls utan naturen och växtligheten.


Trädgårdsinspiration:

https://www.svtplay.se/fantastiska-tradgardar

https://www.svtplay.se/monty-dons-amerikanska-tradgardar

Dokumentärtips:

Trailer ”Kiss The Ground”: https://www.youtube.com/watch?v=K3-V1j-zMZw

https://kisstheground.com/

Trailer ”A life on our planet”: https://www.youtube.com/watch?v=UjrXXjQ6UDM&feature=emb_title

https://attenboroughfilm.com/

”Efter Floden”, ”Sista Skörden”, ”Bieffekten” av Tina-Marie Qwiberg: https://qwiberg.squarespace.com/dokumentrt


Vilken Johan vill du möta?

Eftersom det är så viktigt med imagen idag så har ni här möjlighet att välja vilken typ av Johan ni föredrar så ska jag göra mitt bästa för att tillgodose ert önskemål när vi ses. Jag kan tyvärr inte lova några underverk.

20170125_115325  20170125_115410  20170125_115414

20170125_115447  20170125_115605  20170125_115641

20170125_115730  20170125_115743  20170125_115649

20170125_115845  20170125_115851  20170125_115100


tradgardsjohan © 2010-2020 Kalmar