TRÄDVÅRD / TRÄD- & BUSKBESKÄRNING

Jag erbjuder professionell fackmässig beskärning av fruktträd och prydnadsträd på upp till ca 8 meters höjd. Eftersom jag är själv så jobbar jag inte med sky-liftar eller avancerade höghöjdsarbeten som bör utföras av skolad arborist med säkerhetsselar/linor osv. Med en enkel stege, lite grundläggande ”tarzanförmågor” och branschens bästa stångredskap kommer man ofta längre än vad folk tror. Min grundläggande inställning till beskärning av träd är att beskära med varsam hand och eftertanke. Jag baserar mina beskärningar på grundläggande studier, mångårigt praktiskt yrkesutövande, aktuella forskningsresultat inom trädvård och ett stort intresse för dessa fascinerande gröna individer. 

All beskärning är anpassad efter lämplig tidpunkt för utförande. Ex: Äpple & päron beskär jag antingen från mitten av januari till mitten av april eller från mitten av augusti till mitten av november. Körsbär & plommon enbart under augusti-november p g a gummiflöde. De (Prunus-släktet) reagerar överlag inte jättebra på beskärning så gamla träd avråder jag ofta att beskära. 

Kontakta mig gärna via e-post eller sms och beskriv kort vad du vill ha hjälp med så ringer jag upp dig. Självklart kan du också prova att ringa mej för mer information. Beskärningsinsatsen anpassas efter diskussioner med kunden på telefon och en allmän kontroll (okulärbesiktning) på plats av trädets status och tidigare utförda beskärningsinsatser. Om kunden bor nära Kalmar brukar jag i mån av tid göra kostnadsfria besök där vi kan titta på träden/t och diskutera i lugn och ro om vad som är lämpligt att göra. Om kunden finns på längre avstånd så kan det underlätta att maila eller smsa bilder och att kunden finns på plats (åtminstone till en början) vid beskärningstillfället så eventuella missförstånd kan undvikas.

Kontakt: Johan Hedman 070 76 75 755 eller info@tradgardsjohan.se


Vanliga typer av trädbeskärningsinsatser är:

Uppbyggnadsbeskärning (viktigaste beskärningen, genomförs årligen när trädet är ungt för att bygga upp en bra framtida kronstruktur)

Allmän underhållsbeskärning och kronrensning
Kronstrukturering (ofta efter tidigare felaktiga beskärningsinsatser)
Kronutglesning/gallring
Kronreducering
Kronlyft/uppstammning
Avlastande beskärning (för att förhindra grenbrott och fläkskador)

Hamling/knuthamling (ej att förväxla med ”trädstympningar” av gamla uppvuxna träd)
Restaurerings/renoveringsbeskärningar av äldre fruktträd, spaljéer m m
Sporrbeskärning och sommarpincering (vanligtvis spaljéträd, pelarträd, kordongträd)


Kundkommunikation, yrkesstolthet, sunt förnuft och bra redskap!

Om möjlighet finns så är det ofta givande om jag efter en beskärning får möjlighet att förklara lite kortfattat vad jag gjort och varför och hur man bör tänka om eventuella framtida trädvårdsbehov. I de flesta fallen brukar jag och kunden lösa dessa funderingar innan själva beskärningen och oftast får jag fria händer men det är ju alltid bra om kunden också förstår lite om hur trädet fungerar och dess behov.

Att vårda t ex ett fruktträd handlar ju aldrig om att med en enstaka beskärning dra klockan tillbaka i tiden eller att stanna tiden. Som naturen i sig självt så händer nya saker varje år. Trädvård är något som mer eller mindre görs återkommande under hela trädets livstid. Om man sen gör det varje år, vartannat år eller vart femte år är helt beroende på trädet och även kundens idé om trädets syfte. Varje träd har en egen historia av tidigare utförda beskärningar, ev sjukdoms/insektsangrepp, ev mekaniska skador, en dålig eller bra ståndort med olika förutsättningar o s v. Varje kund har som sagt även egna specifika önskemål baserade på speciella värden som eftersträvas och varje träd har självklart ett eget specifikt önskemål om att få leva ett så långt och starkt liv som möjligt utan onödig eller felaktig yttre påverkan.

Med detta vill jag påpeka att kommunikation och information i båda riktningarna är avgörande för en bra kund-företag-relation. Något som kan anses enkelt och självklart på pappret är ju sällan det i verkligheten, speciellt inte när det handlar om levande dynamiska växtindivider. För mig är det viktigt att jag kan stå för det arbete jag gör och om jag och kunden inte kan enas så har jag inga problem med att avstå ett jobb. Jag är alltid uppriktig och ärlig i mina bedömningar och anser jag att trädet i fråga inte behöver någon beskärningsinsats i nuläget så säger jag också det. Med andra ord så ”fiskar” jag inte efter påhittade jobbtimmar utan lägger vikt vid att utföra yrkesmässiga jobb och sprida korrekt trädvårdskunskap. Kalla det vad du vill men jag kallar det yrkesstolthet, klokhet och sunt förnuft.

Mina arbetsredskap kan ses som viktiga förlängningar av min kropp. Det finns inga genvägar till det perfekta snittet. För att kunna jobba professionellt, få bästa möjliga arbetsglädje, skapa bästa möjliga resultat med de renaste och finaste snittytorna arbetar jag med världens absolut bästa redskap. Sekatör: ARS VS-8z, Stångsekatörer: ARS PRO 1,2m fast Power Cut, ARS PRO 2,1m fast Power Cut + Teleskop 1,8-3m och Wolf-Garten Multi-Star RC-M + ZM V3. Grensågar: Silky Gomtaro 240mm och Silky Super-Accel 210mm. Motorsågar: Stihl & Husqvarna
För att beskärningsredskapen ska fungera ultimat så krävs och avsätts alltid tid till att noggrant rengöra och slipa dessa efter varje jobb och ibland även under arbetets gång. Precis som en snickare måste vårda sina verktyg och veta hur dom fungerar optimalt för att kunna göra ett bra jobb så är beskärningsredskapen och hanterandet av dessa avgörande. Rengöring av beskärningsredskapen krävs också för att inte sprida eventuella bakterier eller svampsporer vidare via redskapen.


BUSKBESKÄRNING

Vanliga typer av buskbeskärningsinsatser är:

Allmän underhållsbeskärning och urgallring av gammal ved för att behålla en vital skottbildning
Höjdreducering med bibehållet naturligt uttryck
Avlastande och upplyftande beskärning
Uppbyggnadsbeskärning /”förgreningsbeskärning”
Föryngringsbeskärning
Underhållsbeskärning av bärbuskar för att förbättra skörd och behålla vitalitet
Traditionell rosbeskärning för att behålla vitalitet (t ex rabattrosor, buskrosor, klätterrosor)
Formklippning (t ex buxbom, utför dock ej s k ”vaktmästarbeskärningar” av prydnadsbuskar som helt och hållet ödelägger buskens estetiska värden)
Även beskärning av olika klätter- och klängväxter kan utföras


Så här fungerar rutavdraget för trädbeskärning (& buskbeskärning)

Från Skatteverkets hemsida: Du som köper rot- eller ruttjänster ansöker inte själv om rot- eller rutavdraget. Det gör den som har utfört arbetet (alltså jag). Hen drar av en del av arbetskostnaden på fakturan till dig.

Rot- och rutavdraget (dvs en och samma pott) räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Du kan inte få 50 000 kronor för varje bostad du har. Det finns dock inget maxbelopp per fastighet, så flera personer kan dela på arbetskostnaden och få rotavdrag eller rutavdrag i samma bostad. Du kan få rutavdrag med som mest 50 procent av arbetskostnaden. (50% är alltså det avdrag jag gör som gäller för träd- och buskbeskärning!)

Är du osäker på hur mycket rot/rut-avdrag du utnyttjat under året, logga in på Skatteverket och kolla:
Rot och rut – mina avdrag

I Skatteverkets tjänst Rot och rut – mina avdrag kan du se hur mycket rot- och rutavdrag du har använt hittills under året och tidigare år.
Beloppet i tjänsten visar hur mycket rot- och rutavdrag du har utnyttjat. Det är inte en bekräftelse på att du kan använda dig av avdraget. Alla andra förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska kunna ta del av rot- eller rutavdraget. Om du inte kan logga in i tjänsten så kan du ringa till Skatteupplysningen för att få informationen hemskickat 0771-567 567.

(I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att taket för rutavdraget höjs till 75 000 kronor. Om förslaget går igenom gäller det arbeten som utförs och betalas från och med 1 januari 2021.)


MINA PRISER

BESKÄRNING
700 kr / timmen -50% RUT-avdrag = 350 kr / timmen (inkl moms)

ÖVRIG KOSTNADER
Arbetstid i bilen/reseersättning: 500 kr / timmen (inkl moms)

Redskapsvård efter jobb + redskapslastning/lossning:
Vanligtvis fast summa/30 min per jobb = 200 kr (inkl moms)
(För att beskärningsredskapen ska fungera och jag ska kunna göra ett bra jobb med dem så krävs och avsätts alltid tid till att rengöra och vid behov slipa dessa efter varje jobb och ibland även under arbetets gång. Rengöring krävs också för att inte sprida eventuella bakterier eller svampsporer vidare via redskapen.)

Motorsågskostnader/Halvdag eller mindre: 125 kr (inkl moms)
Motorsågskostnader/Halvdag-Heldag: 200 kr (inkl moms)
(Drivmedel/bensin + För att redskapen ska fungera och jag ska kunna göra ett bra jobb med redskapen så krävs och avsätts alltid tid till att rengöra och vid behov slipa dessa efter varje jobb och ibland även under arbetets gång.)


tradgardsjohan © 2010-2020 Kalmar