TRÄDVÅRD / TRÄD- & BUSKBESKÄRNING

Jag erbjuder professionell fackmässig beskärning av fruktträd och prydnadsträd på upp till ca 8 meters höjd. Eftersom jag är själv så jobbar jag inte med sky-liftar eller avancerade höghöjdsarbeten som bör utföras av arborist. Med en enkel stege, lite grundläggande ”tarzanförmågor” och branschens bästa stångredskap kommer man ofta längre än vad folk tror. Min grundläggande inställning till beskärning av träd är att beskära med varsam hand och eftertanke. Jag baserar mina beskärningar på grundläggande studier, mångårigt praktiskt yrkesutövande, aktuella forskningsresultat inom trädvård och ett stort intresse för dessa fascinerande gröna individer. 

All beskärning är anpassad efter lämplig tidpunkt för utförande. Ex: Äpple & päron beskär jag antingen från februari till ca 30 april eller från augusti till ca 30 november. Körsbär & plommon under augusti-november.

Kontakta mig gärna via e-post eller sms och beskriv kort vad du vill ha hjälp med så ringer jag upp dig. Självklart kan du också ringa mej för mer information. Beskärningsinsatsen anpassas efter diskussioner med kunden på telefon och en allmän kontroll (okulärbesiktning) på plats av trädets status och tidigare utförda beskärningsinsatser. Om kunden bor nära Kalmar brukar jag i mån av tid göra kostnadsfria besök där vi kan titta på träden/t och diskutera i lugn och ro om vad som är lämpligt att göra. Om kunden finns på längre avstånd så kan det underlätta att maila bilder och att kunden finns på plats (åtminstone till en början) vid beskärningstillfället så eventuella missförstånd kan undvikas.

Kontakt: Johan Hedman 070 76 75 755 eller info@tradgardsjohan.se


Vanliga typer av trädbeskärningsinsatser är:

Allmän underhållsbeskärning och kronrensning
Uppbyggnadsbeskärning (viktigaste beskärningen, genomförs årligen när trädet är ungt)
Kronstrukturering i efterhand (ofta efter tidigare felaktiga beskärningsinsatser)
Kronutglesning/gallring
Kronreducering
Kronlyft/uppstammning
Avlastande beskärning (för att förhindra grenbrott och fläkskador)
Hamling/knuthamling (ej att förväxla med ”trädstympningar” av gamla uppvuxna träd)
Restaurerings/renoveringsbeskärningar av äldre fruktträd, spaljéer m m
Sporrbeskärning och sommarpincering (vanligtvis spaljéträd, pelarträd, kordongträd)


Kundkommunikation, yrkesstolthet, sunt förnuft och bra redskap!

Om möjlighet finns så är det ofta givande om jag efter en beskärning får möjlighet att förklara lite kortfattat vad jag gjort och varför och hur man bör tänka om eventuella framtida trädvårdsbehov. I de flesta fallen brukar jag och kunden lösa dessa funderingar innan själva beskärningen och oftast får jag fria händer men det är ju alltid bra om kunden också förstår lite om hur trädet fungerar och dess behov.

Att vårda t ex ett fruktträd handlar ju aldrig om att med en enstaka beskärning dra klockan tillbaka i tiden eller att stanna tiden. Som naturen i sig självt så händer nya saker varje år. Trädvård är något som mer eller mindre görs återkommande under hela trädets livstid. Om man sen gör det varje år, vartannat år eller vart femte år är helt beroende på trädet och även kundens idé om trädets syfte. Varje träd har en egen historia av tidigare utförda beskärningar, ev sjukdoms/insektsangrepp, ev mekaniska skador, en dålig eller bra ståndort med olika förutsättningar o s v. Varje kund har som sagt även egna specifika önskemål baserade på speciella värden som eftersträvas och varje träd har självklart ett eget specifikt önskemål om att få leva ett så långt och starkt liv som möjligt utan onödig eller felaktig yttre påverkan. Med detta vill jag påpeka att kommunikation och information i båda riktningarna är avgörande för en bra kund-företag-relation. Något som kan anses enkelt och självklart på pappret är ju sällan det i verkligheten, speciellt inte när det handlar om levande dynamiska växtindivider. För mig är det viktigt att jag kan stå för det arbete jag gör och om jag och kunden inte kan enas så har jag inga problem med att avstå ett jobb. Jag är alltid uppriktig och ärlig i mina bedömningar och anser jag att trädet i fråga inte behöver någon beskärningsinsats i nuläget så säger jag också det. Med andra ord så ”fiskar” jag inte efter påhittade jobbtimmar utan lägger vikt vid att sprida korrekt trädvårdskunskap. Kalla det vad du vill men jag kallar det yrkesstolthet och sunt förnuft.

Mina arbetsredskap kan ses som viktiga förlängningar av min kropp. Det finns inga genvägar till det perfekta snittet. För att kunna jobba professionellt, få bästa möjliga arbetsglädje, skapa bästa möjliga resultat med de renaste och finaste snittytorna arbetar jag med världens absolut bästa redskap. Sekatör: ARS VS-8z, Stångsekatörer: ARS PRO 1,2m fast Power Cut, ARS PRO 2,1m fast Power Cut + Teleskop 1,8-3m och Wolf-Garten Multi-Star RC-M + ZM V3. Grensågar: Silky Gomtaro 240mm och Silky Super-Accel 210mm. För att redskapen ska fungera ultimat så krävs och avsätts alltid tid till att noggrant rengöra och vid behov slipa dessa efter varje jobb och ibland även under arbetets gång. Precis som en snickare måste vårda sina verktyg och veta hur dom fungerar optimalt för att kunna göra ett bra jobb så är beskärningsredskapen och hanterandet av dessa avgörande.


BUSKBESKÄRNING

Vanliga typer av buskbeskärningsinsatser är:

Allmän underhållsbeskärning och urgallring av gammal ved för att behålla en vital skottbildning
Höjdreducering med bibehållet naturligt uttryck
Avlastande och upplyftande beskärning
Uppbyggnadsbeskärning /”förgreningsbeskärning”
Föryngringsbeskärning
Underhållsbeskärning av bärbuskar för att förbättra skörd och behålla vitalitet
Traditionell rosbeskärning för att behålla vitalitet (t ex rabattrosor, buskrosor, klätterrosor)
Formklippning (t ex buxbom, undviker slentrianmässiga s k ”vaktmästarbeskärningar” som inte främjar buskens estetiska värden)
Även beskärning av olika klätter- och klängväxter kan utföras

 

Fr.o.m. 1 augusti 2016 kan man göra rutavdrag för både träd- och buskbeskärning. Även ihopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling ger rätt till rutavdrag. Den maximala skattereduktionen per person är 25 000 per år. Personer över 65 år kan fortfarande göra årliga avdrag på upp till 50 000 kr.


tradgardsjohan © 2010-2020 Kalmar