TRÄDGÅRDSRÅDGIVNING / KONSULTATION / PLANERINGSHJÄLP

Jag utför ibland rådgivningar/konsultationer i mån av tid, intresse och överenskommelse även om det blivit mindre av detta under de senaste åren pga min deltidstjänst.


En yta med växtlighet lämnar ingen mänsklig varelse oberörd!
Utnyttjar du din grönyta som du vill eller känns den bara tråkig, krävande och intetsägande?

Det finns mycket bra växtbaserade, skötselmässiga, estetiska och tekniska riktlinjer som man kan luta sig mot när man vill försöka uppnå en effekt eller skapa hållbara gröna värden med så lite skötselbehov som möjligt.

Varje grönyteägare tjänar på att skapa sin egenanpassade plan och målbild och där kan jag vara till god hjälp med både planering, utformning, innehåll, inspiration, bollplank, riktlinjer och realistiska mål.

Vad du vill göra med din gröna yta är bara upp till dig så försök att se bortom alla oskrivna regler för hur en trädgård ska vara. Mina trädgårdsögon är både luttrade och vidöppna och redo att se din/er trädgård ur ett nytt utomstående perspektiv.Rådgivningen riktar sig till alla som är intresserade av att utnyttja sin trädgård eller annan grönyta till max. 
Tjänsten är en bra start för att komma igång, komma vidare, få ny input, bolla idéer, få igång fantasin och inspirationen, upptäcka nya möjligheter och lösningar eller att få en tydlig knuff i rätt riktning. Jag baserar mina kunskaper och råd på 20 år av trädgårdsutforskande.

Smak och tycke är alltid en stor del av trädgårdsvärlden men jag försöker alltid att utgå från min yrkeserfarenhet, mitt estetiska öga och min förmåga att se det som inte andra ser. Till stor del handlar en rådgivning om uteslutningsmetoden, d v s att minska så många frågetecken som möjligt och därigenom utesluta mindre genomtänkta tillvägagångssätt och idéer för att istället skapa en tydligare, skarpare, verklighetsbaserad och mer fokuserad plan inför framtiden.

En genomsnittlig rådgivning brukar ta ca 1-2 timmar där kunden självklart väljer var fokus bör ligga och när rådgivningen ska avslutas. Jag har även gjort rådgivningar på 30 minuter där kanske bara en eller två specifika frågor avhandlats snabbt och effektivt. Tiden är upp till dig som kund, jag vill bara att kunden ska få så mycket valuta för tiden som möjligt.

Jag har alltid med mig några växtlistor med användbara perenner och prydnadsbuskar som kunden får behålla. De minskar också tidsåtgången för växtanteckningar och är ett uppskattat referensmaterial inför framtida växtinköp. En rådgivning är alltid ganska intensiv då mycket information ska processas på kort tid så det rekommenderas starkt att kunden för lite kom-ihåg-anteckningar under mötet. 

Kontakt: Johan Hedman 070 76 75 755 eller info@tradgardsjohan.seJag kommer hem till er, vi gör en rundvandring i din/er trädgård där jag hjälper till med att:

… göra en snabb professionell yrkesmässig bedömning av funktionalitet, form, estetik, gestaltning, planlösning, skötselbehov och befintlig växtlighet.
… bistå med konkreta råd, svar på frågor, lösningar på problem och förslag på lämpliga växter och gestaltningslösningar.
… ge inspiration, tips på lämpliga förändringar, lämpliga planlösningar och nya idéer och personlig input.
… lösa specifika problem som kan gälla växtval, skötseldilemman, växtstatusfrågor, insynsskydd, beskärningsfrågor, jordförbättring m m.När vi på stående fot har avklarat huvudsyftet med rådgivningen så finns vid önskemål möjlighet till fördjupande problemlösningar vid köksbordet som t ex:

… en enklare grovskiss för att förtydliga något.
… fokus på en specifik del eller rabatt i trädgården där vi försöker ta fram en passande växtkombination/ev planteringsskiss.
… specifik hjälp med växtval, vi kan bildgoogla loss och nörda in på passande träd, buskar, perenner där jag kan beskriva deras egenskaper, fördelar och estetiska värden.


MINA PRISER

TRÄDGÅRDSRÅDGIVNING/KONSULTATION till privatpersoner
800 kr / timmen (inkl moms)

+ Arbetstid i bil/reseersättning: 500 kr / timmen (inkl moms)

(Ej möjligt med RUT-avdrag för rådgivning)


tradgardsjohan © 2011-2023 Kalmar