RÅDGIVNING / KONSULTATION / PLANERING

En yta med växtlighet lämnar ingen mänsklig varelse oberörd!
Utnyttjar du din grönyta till max eller känns den bara krävande och intetsägande?

Det finns mycket bra växtbaserade, skötselmässiga, estetiska och tekniska riktlinjer som man kan luta sig mot när man vill försöka uppnå en effekt eller skapa ett hållbart grönt värde med minimalt skötselbehov.

Varje grönyteägare tjänar på att skapa sin egenanpassade manual och där kan jag vara till god hjälp med både utformning, innehåll, riktlinjer och realistiska mål.

Vad du vill göra med din gröna yta är bara upp till dig så försök att se bortom alla oskrivna regler för hur något ska vara. Mina trädgårdsögon är vidöppna men frågan är om du som läser detta vill veta vad jag ser?Rådgivningen riktar sig till alla som är intresserade av att utnyttja sin trädgård eller annan grönyta till max. 
Tjänsten är en bra start för att komma igång, komma vidare, få ny input, bolla idéer, få igång fantasin och inspirationen, upptäcka nya möjligheter och lösningar eller att få en tydlig knuff i rätt riktning. Jag baserar mina kunskaper och råd på 17 år av trädgård på heltid. Smak och tycke är alltid en stor del av trädgårdsvärlden men jag försöker alltid att fokusera på faktisk/teknisk yrkeserfarenhet och forskningsfakta. Till stor del handlar en rådgivning om uteslutningsmetoden, d v s att minska så många frågetecken som möjligt och därigenom utesluta mindre genomtänkta tillvägagångssätt för att istället skapa en skarpare och mer fokuserad plan inför framtiden.

En genomsnittlig rådgivning brukar ta ca 1-2 timmar där kunden självklart väljer var fokus bör ligga och när rådgivningen ska avslutas. Jag har även gjort rådgivningar på 30 minuter där kanske bara en eller två specifika frågor avhandlats snabbt och effektivt. Tiden är upp till dig, jag vill bara att kunden ska få så mycket valuta för minutrarna som möjligt. Jag har alltid med mig några växtlistor med användbara perenner och prydnadsbuskar som kunden får behålla. De minskar också tidsåtgången för eventuella växtanteckningar och är ett uppskattat referensmaterial inför framtida växtinköp. En rådgivning är alltid ganska intensiv då mycket information ska processas på kort tid så det är nästintill nödvändigt att kunden för lite anteckningar under mötet.

Kontakt: Johan Hedman 070 76 75 755 eller info@tradgardsjohan.seJag kommer hem till er, vi gör en rundvandring i trädgården där jag erbjuder att:

… göra en snabb yrkesmässig bedömning av funktionalitet, form, planlösning, skötselbehov och befintlig växtlighet.
… bistå med konkreta råd, svar på frågor, lösningar på problem och förslag på växter.
… ge inspiration, tips på förändring, lämpliga planlösningar och nya idéer.
… lösa specifika problem som kan gälla växtval, skötseldilemman, växtstatusfrågor, insynsskydd m m.När vi på stående fot har avklarat huvudsyftet med rådgivningen så finns möjlighet till fördjupande problemlösningar som t ex:

… en enklare grovskiss för att förtydliga något.
… fokus på en specifik del eller rabatt i trädgården där vi försöker ta fram en passande växtkombination/ev skiss.
… specifika växtval, jag kan visa bilder ur min medhavda facklitteratur på passande träd, buskar, perenner och beskriva deras egenskaper och fördelar. (En uppkoppling till internet underlättar för att få en tydlig uppfattning om växterna.)

 


tradgardsjohan © 2010-2020 Kalmar